Anders Børgesen

Anders Børgesen

Mit kunstneriske arbejde er inspireret af mine drømme, mit nærmiljø og samfundsmæssige iagttagelser. Jeg prøver at fremskabe stemninger i malerier, der fanger øjet fra simple genstande til det mere ekspressive, hvor naturens ynde, men også kraftfulde væsen, får sit udtryk.

Det senmoderne samfund rummer så meget kompleksitet, der har massive påvirkninger på hvert enkelt individ, for hvad det gode liv skal rumme, eller hvad der i det hele taget kendetegner det gode liv, hvilket så munder ud i lyse, men også mere mørke livsafskygninger.

Mine malerrier rummer flere vinkler af denne kompleksitet, hvor jeg ofte inddrager afskygninger af naturen i sammenspænd med mine udvalgte motiver. Ofte ses afskygninger og konsekvenser af nogle menneskers frie valg.


UDSTILLET PÅ ROZART